Ubezpieczenia Chorobowe

Tanie Ubezpieczenia Chorobowe Celem ubezpieczenia chorobowego jest:

• opłacenie wszystkich lub niektórych kosztów leczenia w kraju,
• opłacenie kosztów w wyniku wypadku lub nagłej choroby za granicą,
• pomoc finansowa w razie zaistnienia niektórych ciężkich (śmiertelnych) chorób,
• pokrycie strat związanych z niemożliwością wykonywania odpowiedniej pracy w związku z chorobą.

Ubezpieczenia te mogą być zawierane indywidualnie lub grupowo. Do najczęściej stosowanych świadczeń z tytułu ubezpieczeń kosztów leczenia należą:

• pokrycie pełnych kosztów leczenia, łącznie z kosztem leków,
• pokrycie kosztów nieobjętych ubezpieczeniem społecznym, np. koszty leków, protez, zabiegów, konsultacji specjalistów, lepszych warunków szpitalnych,
• pokrycie kosztów zabiegów operacyjnych lub kosztów pobytu w szpitalu,
• pokrycie kosztów leczenia za granicą po wypadku i w razie nagłej choroby.


Dodaj komentarz

Imię:
Treść:
odśwież
Przepisz kod: