Ubezpieczenia Komunikacyjne

Tanie Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenia autocasco AC ma na celu bezpośrednią ochronę pojazdu samochodowego, z chwilą zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego w kraju lub za granicą. Odszkodowanie ma za zadanie pokryć szkodę, będącą następstwem takich zdarzeń, jak zniszczenie, uszkodzenie i kradzież w sytuacjach, w których:

• posiadacz wskutek własnego działania wyrządza szkodę w swoim pojeździe,
• szkodę wyrządza kierujący innym pojazdem,
• szkodę niezwiązaną z ruchem pojazdu wyrządza ustalona lub nieustalona osoba trzecia,
• szkoda jest wynikiem zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie assistance jest uzupełniającym ubezpieczeniem dobrowolnym, związanym z ubezpieczeniem autocasco. Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc techniczna i medyczna udzielana kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu, w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną w ubezpieczeniu autocasco.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW występuje jako ubezpieczenie związane z ruchem pojazdów mechanicznych. Ubezpieczonymi są kierowca i pasażerowie pojazdu, w liczbie odpowiadającej homologacji pojazdu i określonej w umowie ubezpieczenia. Ochroną zakładu ubezpieczeń objęte są trwale skutki nieszczęśłiwych wypadków, takie jak uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Dodaj komentarz

Imię:
Treść:
odśwież
Przepisz kod: