Ubezpieczenia na wypadek śmierci

Najtańsze  Ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczenia na wypadek śmierci.

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć ubezpieczonego w trakcie okresu ubezpieczenia. W przypadku zgonu ubezpieczonego przed upływem okresu ubezpieczenia, następuje wypłata sumy ubezpieczenia. Celem ubezpieczenia na wypadek śmierci jest stworzenie spadkobiercom ubezpieczonego zabezpieczenia finansowego, umożliwiającego w przypadku jego śmierci:

• pokrycie kosztów pogrzebu,
• zrekompensowanie utraconych dochodów przez okres umożliwiający rodzinie zmarłego zapewnienie sobie nowych źródeł utrzymania,
• spłatę zobowiązań, które stanowiłyby nadmierny wydatek dla rodziny zmarłego lub przekraczałyby jej możliwości finansowe.

Ubezpieczenia dożywotnie.

Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową do końca swojego życia. Z tytułu każdego zawartego ubezpieczenia ma miejsce wypłata, nieznany jest jedynie jej moment, uzależniony od długości trwania życia danego ubezpieczonego.

Ubezpieczenia terminowe.

Okres ubezpieczenia określony w umowie ubezpieczenia w praktyce nie jest krótszy niż rok, a może sięgać 25- 40 lat.


Dodaj komentarz

Imię:
Treść:
odśwież
Przepisz kod: