Ubezpieczenia na Życie

Ubezpieczenia na Zycie Ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym.

W ubezpieczeniu tym część składki ubezpieczeniowej inwestowana jest w zakup jednostek funduszu inwestycyjnego utworzonego przez zakład ubezpieczeń lub zewnętrzną instytucję powierniczą. Zakład ubezpieczeń ponosi ryzyko ubezpieczeniowe, przerzucając ryzyko inwestycyjne na klienta, dokonującego wyboru funduszu. Od jego efektywności zależą wypłaty zysku z osobistego rachunku inwestycyjnego. Wartość aktywów tworzących fundusze zależy od rynku akcji, kursu obligacji, zysków inwestorów, których aktywa zakupiły zakłady ubezpieczeń, dywidend oraz wzrostu wysokości należnych odsetek (od inwestycji w papiery dyskontowe).


Dodaj komentarz

Imię:
Treść:
odśwież
Przepisz kod: