Ubezpieczenia NW NNW

Ubezpieczenia NW nieszczesliwych wypadkow Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Zadaniem tego ubezpieczenia jest złagodzenie następstw wypadków przez wypłatę uzgodnionego w umowie świadczenia. Wysokość przysługującego świadczenia jest swego rodzaju ryczałtem, którego główną zaletą jest prosty sposób kalkulacji świadczenia określany przez ubezpieczającego i przedstawiciela zakładu ubezpieczeń w momencie zawierania umowy przez podanie wielkości sumy ubezpieczenia. W razie 100- procentowego inwalidztwa ubezpieczony otrzymuje świadczenie w pełnej wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia, a w przypadku częściowego- procent sumy ubezpieczenia zależny od doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony poniesie śmierć, wówczas świadczenie wypłacane osobie uprawnionej wynosi na ogół 50-100% sumy ubezpieczenia.


Dodaj komentarz

Imię:
Treść:
odśwież
Przepisz kod: