Ubezpieczenia OC od odpowiedzialności cywilnej

Najtańsze Najlepsze Ubezpieczenia OC Obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odszkodowanie wypłacane jest, jeżeli posiadacz lub kierowca pojazdu są zobowiązani na podstawie prawa do wypłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierowcy, najwyżej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

• w przypadku szkód na osobie- 350 000 euro na każdego poszkodowanego,
• w przypadku szkód w mieniu- 200 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Obowiązek ubezpieczenia powinien być spełniony najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Umowę ubezpieczenia zawiera się z reguły na okres 12 miesięcy; na czas krótszy natomiast, jeżeli pojazd jest zarejestrowany za granicą, jeżeli jest to pojazd wolnobieżny, historyczny lub ubezpieczenie zawiera osoba prowadząca działalność gospodarczą- obrót pojazdami mechanicznymi.


Komentarze

Dodaj komentarz
  • RoZb56j3

    17:35 16-10-2016
    This was so helpful and easy! Do you have any arictles on rehab?

Dodaj komentarz

Imię:
Treść:
odśwież
Przepisz kod: